SÀN ẨM THỰC
SÀN ẨM THỰC
SÀN ẨM THỰC
Theo dõi

Giới thiệu

Chưa cập nhật

LIÊN HỆ

Địa chỉ 305 Âu Cơ, P. Phú Trung, Quận Tân Phú
Tỉnh/thành phố Hồ Chí Minh
Di động 0934141869
Điện thoại bàn Chưa cập nhật
Fax Chưa cập nhật
Email Chưa cập nhật
Website Chưa cập nhật
Năm thành lập Chưa cập nhật
Mã số thuế Chưa cập nhật

GIỜ LÀM VIỆC

Thứ 2 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 3 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 4 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 5 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 6 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 7 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Chủ nhật 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Giờ làm việc

Thứ 2 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 3 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 4 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 5 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 6 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 7 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Chủ nhật 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
stdClass Object
(
  [sho_id] => 2700
  [sho_user] => 4978
  [sho_cat_style] => 0
  [sho_name] => SÀN ẨM THỰC
  [sho_descr] => KINH DOANH ĐA NGHÀNH- CUNG CẤP SỈ ,LẺ VÀ ẨM THỰC
  [sho_link] => sanamthuc
  [domain] => 
  [sho_logo] => 52a29b4c2fa4aa03845389d3225ab488.jpg
  [sho_dir_logo] => 16102017
  [sho_banner] => 8f40265d5c75d8e3d7b8cf16f908e310.jpg
  [sho_dir_banner] => 16102017
  [sho_bgimg] => 
  [sho_bg_repeat_x] => 0
  [sho_bg_repeat_y] => 0
  [sho_bgcolor] => 
  [sho_address] => 305 Âu Cơ, P. Phú Trung
  [sho_category] => 6181
  [sho_province] => 8
  [sho_district] => 0215
  [sho_provinces] => 
  [sho_kho_province] => 8
  [sho_kho_district] => 0215
  [sho_kho_address] => 305 Âu Cơ, P. Phú Trung
  [sho_phone] => 
  [sho_mobile] => 0934141869
  [sho_email] => 
  [sho_yahoo] => 
  [sho_skype] => 
  [sho_facebook] => 
  [sho_twitter] => 
  [sho_youtube] => 
  [sho_google_plus] => 
  [sho_vimeo] => 
  [sho_website] => 
  [sho_style] => style1
  [sho_saleoff] => 0
  [sho_status] => 1
  [sho_view] => 3669
  [sho_quantity_product] => 0
  [sho_begindate] => 1508086800
  [sho_enddate] => 2146669200
  [sho_introduction] => 
  [sho_company_profile] => 
  [sho_certificate] => 
  [sho_trade_capacity] => 
  [sho_warranty] => 
  [sho_guarantee] => 0
  [sho_users_required] => 
  [shop_id_category] => 0
  [shop_fax] => 
  [sho_dir_bging] => 
  [shop_begindate_guarantee] => 0
  [shop_enddate_guarantee] => 0
  [sho_is_hot] => 
  [sho_hot_order] => 
  [sho_guarantee_end] => 
  [shop_video] => https://www.youtube.com/watch?v=yQZZYP6Ux7c
  [shop_type] => 2
  [shop_group] => 1
  [sho_company_code] => 
  [sho_package] => 1
  [sho_package_start] => 
  [sho_package_end] => 
  [sho_discount_rate] => 0
  [sho_description] => ẩm thực sạch
  [sho_keywords] => đặc sản, quà tết, dinh dưỡng, hữu cơ, sạch, thực phẩm sạch, gạo, mứt, trái cây, trái cây sấy, dẻo
  [sho_shipping] => 0
  [sho_limit_ctv] => 0
  [sho_taxcode] => 
  [sho_establish] => 
  [sho_id_old] => 
  [time_work] => {"Mon":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Tue":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Wed":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Thu":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Fri":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Sat":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Sun":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"type":1}
  [permission_mobile] => 1
  [permission_email] => 1
  [permission_phone] => 1
  [distin] => Array
    (
      [DistrictName] => Quận Tân Phú
      [ProvinceName] => Hồ Chí Minh
    )

  [shop_url] => http://sanamthuc.azibai.com/
  [logo] => https://cdn1.azibai.com/media/shop/logos/16102017/52a29b4c2fa4aa03845389d3225ab488.jpg
  [group_user] => 3
  [list_branch] => Array
    (
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [shop_id] => 2701
              [user_id] => 4979
              [shop_name] => Chi nhánh Gian hàng
              [shop_email] => 
              [shop_mobile] => 0965872320
              [sho_dir_logo] => defaults
              [sho_logo] => 588c176e12e61d5798ed0d3b367c0d0c.jpeg
              [sho_dir_banner] => defaults
              [sho_banner] => d081209e702af379e727873c57fae5fc.jpeg
              [user_name] => hainam
              [domain] => 
              [sho_link] => hainam
              [logo_shop] => https://cdn1.azibai.com/media/shop/logos/defaults/588c176e12e61d5798ed0d3b367c0d0c.jpeg
              [banner_shop] => https://cdn1.azibai.com/media/shop/banners/defaults/d081209e702af379e727873c57fae5fc.jpeg
              [total_ctv] => 0
            )

        )

      [total] => 1
    )

)